OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

 • Actualizat în 22-02-2021
  | Cuvinte cheie: burse, studenți

      Cererile pentru burse de merit şi studiu se depun doar pe platforma dedicată acestui scop https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro în perioada 22 februarie-12 martie 2021.

      Modelul de cerere se poate descărca de <<AICI>>

      Dosarele de bursă socialã vor fi trimise electronic pe platforma de burse UBB  în perioada 22 februarie-12 martie 2021.

      Documentele trimise electronic pe platforma UBB, dupa validare, se trimit fizic în original pe adresa facultãţii.

      Lunile pentru care se depun acte sunt noiembrie, decembrie 2020 şi ianuarie 2021.

      Salariul minim net pe membru de familie este de 1.354 lei.

      Adeverintele de venit de la Administraţia Financiarã trebuie sã fie pe 2020 şi 2021.

      Vor fi întocmite şi Anexele 7,8 ( scrisã de mãnã ) şi 11 sau 7 şi 12 pentru cazuri medicale.

      Toate actele se vor semna în colţul de jos din dreapta, iar pe platformã fiecare document va fi denumit pe scurt. Ordinea va fi: Anexa 7, Anexa 8 ( de mânã ), actele studentului, actele tatãlui, actele mamei, actele fraţilor sau membrilor familiei şi Anexa 11.

      Actele necesare pentru burse pot fi gãsite şi în Regulamentul de burse al Universitãţii pe anul 2020-2021, paginile 16-20, https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2020-2021/Regulament-burse-studenti.pdf

 • Actualizat în 20-02-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Orarul pe semestrul II poate fi consultat la adresa http://ot.ubbcluj.ro/studenti/orar/cursuri.

 • Actualizat în 17-02-2021
  | Cuvinte cheie: burse, studenți

  Anunț final: rezultatele selecției grupului țintă

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  LISTA CANDIDAȚILOR SELECTAȚI

  (identificați prin număr matricol, în ordinea dată de criteriile prioritare și de momentul înscrierii)

 • Actualizat în 17-02-2021
  | Cuvinte cheie: burse, studenți

  PROIECT: Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților

  Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP) (POCU 132253)

   

  FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

  LISTA CANDIDAȚILOR SELECTAȚI

  (identificați prin număr matricol, în ordinea dată de criteriile prioritare și de momentul înscrierii)

 • Actualizat în 10-02-2021
  | Cuvinte cheie: burse, studenți

      Datorită numărului mare de dosare care trebuie procesate la nivelul universității, afișarea rezultatelor selecției grupului țintă pentru proiectul Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural, se decalează la o dată ulterioară.

  Expert grup țință
  pr. conf. dr. Moș Grigore-Dinu

 • Actualizat în 29-01-2021
  | Cuvinte cheie: burse, studenți

  În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

  Oportunități de practică în cadrul unui proiect european

      Facultatea de Teologie Ortodoxă este implicată în proiectul Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș-Bolyai în management cultural (CIP). Obiectivul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii studenților și masteranzilor de la educație la muncă, prin implementarea unui program inovativ în cadrul disciplinei „Practică” și a disciplinelor care conțin ore de practică din planul de învățământ, desfășurate la un potențial loc de muncă. Activitatea studenților participanți la proiect va fi premiată diferențiat, în funcție de rezultatele obținute. Pentru detalii vă rugăm să consultați site-ul proiectului, unde a fost publicată procedura de selecție și recrutare a grupului țintă: https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/  

              Proiectul are în vedere următoarele obiective specifice:

 • Actualizat în 27-01-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, programare examene

  Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar, poziţia 31

  Subiect pentru prezentarea probei orale:

  Direcții de cercetare în istoriografia bizantină contemporană.

  Preşedinte:
  Lect.univ.dr. † Benedict (Valentin) VESA 

 • Actualizat în 14-01-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Dragi studenți, masteranzi și doctoranzi,

      Peste două săptămâni îi prăznuim pe Sfinții Trei Ierarhi, patronii învățământului teologic ortodox. Pentru a marca acest praznic, ne-am gândit ca anul acesta să vă dăm cuvântul vouă. De aceea, lansăm un concurs de eseuri, urmând ca cele mai bune și mai originale dintre ele să fie premiate în ajunul sărbătorii, într-o întâlnire publică (online, din păcate!).

  Temele de abordare pot fi diverse. Menționăm doar câteva (aleatoriu):

  • 1. Triadologia Sfinților Trei Ierarhi (sau a unuia dintre ei);
  • 2. Hristologia Sfinților Trei Ierarhi (sau a unuia dintre ei);
  • 3. Raportul dintre autoritatea ecleziastică și puterea imperială;
  • 4. Lucrarea social-filantropică;
  • 5. Sfinții Trei Ierarhi și folosirea filosofiei elenistice;
  • 6. Prietenia;
  • 7. Sfinții Trei Ierarhi, modele de pastorație.

      Îi rugăm pe cei interesați să ne trimită lucrările pe adresa adrian.podaru@ubbcluj.ro, cel târziu până la data de 27.01.2021.

  Vă dorim succes!

  Conducerea Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

 • Actualizat în 06-01-2021
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

      În atenția studenților și masteranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Oportunități de practică în cadrul unui proiect european.

      Facultatea de Teologie Ortodoxă este implicată în proiectul Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților Universității Babeș- Bolyai în management cultural (CIP). Obiectivul proiectului îl reprezintă facilitarea trecerii studenților și masteranzilor de la educație la muncă, prin implementarea unui program inovativ în cadrul disciplinei „Practică” și a disciplinelor care conțin ore de practică din planul de învățământ, desfășurate la un potențial loc de muncă. Activitatea studenților participanți la proiect va fi premiată diferențiat, în funcție de rezultatele obținute. Pentru detalii vă rugăm să consultați site-ul proiectului, unde a fost publicată procedura de selecție și recrutare a grupului țintă: https://sites.euro.ubbcluj.ro/cip/grup-tinta/.  Tot pe acest site la sfârșitul lunii ianuarie va fi publicat apelul cu privire la selecția grupului țintă, precum și formularele care vor trebui completate.

      Liniile de studii eligibile pentru a participa la programul de practică (conform planurilor de învățământ ale Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în uz la momentul demarării acestui proiect) sunt:

  La nivel licență

  • 1. Teologie Pastorală (Anii I, II, III, IV);
  • 2. Teologie Didactică (Anii I, II, III);
  • 3. Teologie Asistență Socială (Anii I, II, III);
  • 4. Teologie Artă Sacră (Anii I, II, III).

  La nivel master

  • 1. Bioetică (An II)
  • 2. Consiliere pastorală și asistență psiho-socială (An I și An II)
  • 3. Artă Sacră (An I, II)
  • 4. Istoria religiilor. Geopolitica religiilor monoteiste (An I)

  Expert grup țintă,
  pr. conf. dr. Grigore-Dinu Moș

 • Actualizat în 21-12-2020
  | Cuvinte cheie: studenți, cursuri

  Evaluarea prestației didactice de către studenți în semestrul 1 al anului universitar 2020-2021 se va desfășura în perioada 7 decembrie 2020 – 9 ianuarie 2021.

  De reținut:

  ✓ Evaluarea se face prin platforma Academic Info.

  ✓ Evaluarea constă în completarea unui formular online simplu și scurt, pentru fiecare disciplină (curs și seminar). Durata de completare a unui astfel de formular pentru o disciplină este foarte scurtă (2-3 minute).

  ✓ Evaluarea este anonimă. Cadrele didactice au acces la rezultatele evaluării de către studenți doar după încheierea sesiunii de restanțe, fără a putea afla identitatea studenților care au făcut evaluările.

  ✓ Evaluarea produce efecte reale și pozitive asupra prestației didactice. În general, cadrele didactice reacționează la feedbackul anonim primit de la studenți, încercând să dezvolte practicile care sunt evaluate pozitiv de către studenți și să amelioreze aspectele la care sunt evaluați mai puțin bine.
  Pentru stimularea evaluării prestației didactice de către studenți, va fi organizată o tombolă cu premii, la care vor putea participa toți studenții si masteranzii care dovedesc că au completat toate formularele de evaluare a prestației didactice aferente semestrului în termenele și modalitatea menționate mai sus (un printscreen din profilul studentului/ masterandului de pe AcademicInfo, cu pagina aferentă evaluărilor profesorilor). 

  Premiile vor consta în cărți cumpărate de la Librăria din holul Facultății, după cum urmează:

  • Premiul I: cărți în valoare de 200 ron;
  • Premiul al II-lea: cărți în valoare de 150 ron;
  • Premiul al III-lea: cărți în valoare de 100 ron.