OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

ADMITERE 2020 - NIVEL LICENȚĂ

CALENDARUL EXAMENULUI DE ADMITERE - 2020

Sesiunea iulie 2020

 • 9 iulie - 14 iulie 2020 - Înscrierea candidaţilor
 • 15 iulie 2020 - Examen eliminatoriu – Teologie Ortodoxă Pastorală
 • 16 iulie 2020 - Probe de examen – Teologie Ortodoxă Pastorală, Artă Sacră Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială.
 • 17 iulie 2020 - Afişarea rezultatelor
 • 17, 18 şi 20 iulie 2020 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 21 iulie 2020 - Redistribuiri
 • 22 iulie  2020 - Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea septembrie 2020

 • 7 septembrie - 9 septembrie 2020 - Înscrierea candidaţilor
 • 9 septembrie 2020 - Examen eliminatoriu – Teologie Ortodoxă Pastorală
  • Examen oral – Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială,
 • 10 septembrie 2020 - Probe de examen – Teologie Ortodoxă Pastorală, Artă Sacră
 • 11 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor
 • 11  - 12 septembrie 2020 - Confirmarea ocupării locurilor
 • 14 septembrie 2020 - redistribuiri
 • 15 septembrie 2020 - Afişarea rezultatelor finale

!!!!!!!!!! ANEXĂ Regulament admitere licență master -15.05.2020.pdf


Actele necesare înscrierii la examenul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeş-Bolyai”:

 • Fişa de înscriere completată online la adresa http://academicinfo.ubbcluj.ro/admitere/, listată şi semnată
 • Anexa I la fişa de înscriere, completată şi semnată
 • binecuvântare din partea Ierarhului de care aparţine candidatul (pentru obţinerea acesteia candidatul se va prezenta la Ierarhul de care aparţine cu certificatul de botez şi cu recomandare de la preotul paroh, sau duhovnic);
 • Diploma de bacalaureat (copie)
 • Foaia matricolă (copie)
 • 2 fotografii tip buletin (3X4 cm)
 • Adeverinţă de la medicul de familie care să menţioneze că este apt pentru cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă
 • Chitanţa care adevereşte achitarea taxelor de procesare şi admitere
 • Dosar plic 

suplimentar:

 • Diploma de licenţă si Foaia matricolă de la prima Facultate pentru cei ce se înscriu pe locurile pentru licenţiaţi;
 • Adeverinţă de student de la prima Facultate pentru studenţii care se înscriu la a doua Facultate.

 

Confirmarea ocupării locurilor:

   Candidaţii admişi la concursul de admitere trebuie să confirme ocuparea locului în termenul comunicat prin calendarul de admitere (candidaţii admişi pe locuri cu taxă vor achita prima rată a taxei de şcolarizare, 25% din taxa anuală). Cei care nu vor confirma în termenul precizat vor pierde locul.

   Pentru confirmarea ocupării locurilor candidaţii vor depune următoarele acte :

 1. Diploma de bacalaureat și Foaia matricolă în original (copie legalizată numai pentru cei ce mai sunt studenţi pe locuri bugetate şi la o altă facultate. Aceştia vor prezenta o adeverinţă doveditoare a acestui fapt);
 2. Foaia matricolă şi diploma de licenţă în original (pentru licențiați);
 3. Certificatul de naştere în copie şi originalul pentru a fi legalizat la facultate;
 4. Copie Cartea de Identitate;
 5. două fotografii tip buletin (3X4 cm);

CRITERII ADMITERE

DOMENIUL TEOLOGIE

1) TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ (4 ani, cu frecvență) în limba română

Criterii de selecţie

 • 1. probă de aptitudini muzicale şi interviu vocaţional- eliminatoriu:
  • a. Intonarea unui cântec religios, popular sau patriotic, la alegerea candidatului
  • b. Verificarea auzului muzical şi a simţului ritmic.
 • 2. Interviu vocaţional
 • 3. Probă scrisă* la Teologie Fundamentală şi Dogmatică, cu fundamentare biblică - pondere de 60% în media de admitere
 • 4. Media examenului de bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.

2) TEOLOGIE ORTODOXĂ DIDACTICĂ (3 ani, cu frecvență) în limba română

Criterii de selecţie

 • 1. Învăţătură de credinţă ortodoxă - examen oral cu pondere de 60% în media de admitere.
 • 2. Media generală a examenului de bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.

3) TEOLOGIE ORTODOXĂ -ASISTENŢĂ SOCIALĂ (3 ani, cu frecvență) în limba română 

Criterii de selecţie

 • 1. Învăţătură de credinţă ortodoxă-  examen oral cu o pondere de 60% în media de admitere.
 • 2. Media examenului de bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.

 

DOMENIUL ARTE VIZUALE

4) ARTĂ SACRĂ (3 ani, cu frecvență) în limba română

Criterii de selecţie

 • 1. Probă practică: Desen şi culoare - pondere 60% în media de admitere.
 • 2. Media examenului de bacalaureat - pondere 40% în media de admitere.

 


TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE

 • 1. Căile de transmitere a Revelației supranaturale: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
 • 2. Descoperirea Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură, formularea dogmei Sfintei Treimi și precizarea terminologiei trinitare.
 • 3. Crearea lumii văzute și crearea omului: referatul biblic despre crearea lumii văzute, originea, natura și menirea omului.
 • 4. Starea originară a omului, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deosebiri interconfesionale.
 • 5. Unirea ipostatică și urmările ei dogmatice.
 • 6. Răscumpărarea și aspectele ei.
 • 7. Mântuirea subiectivă, etapele și condițiile însușirii ei.
 • 8. Doctrina despre Biserică, întemeierea, ființa și însușirile ei.
 • 9. Sfintele Taine, considerații generale (ființă, necesitate, număr, împărțire) și particulare (definiție, instituire, efecte, materie, formulă, săvârșitor, primitor).
 • 10. Sfânta Taină a Euharistiei.

Bibliografie

Pr. prof. dr. Isidor TODORAN, Arhid. prof. dr. Ioan ZAGREAN, Teologia Dogmatică (manual pentru Seminariile teologice), Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991 și ediţiile urmatoare (Cluj și Galaţi).​


 

TAXA DE ADMITERE:

   Pe lângă taxa de procesare (30 lei) candidaţii vor achita şi taxa de înscriere, în valoare de 70 lei.

   Candidaţii care se înscriu la mai multe specializări vor achita taxa de procesare o singură dată, urmând ca taxa de admitere să fie achitată pentru toate specializările la care se înscriu.

Documente ataşate:

Anunțuri: