OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

SImpozionul international TREIME, BISERICĂ, SOCIETATE

Marți 12 februarie:

Capela facultății- ora 9.00 -9.30- Rugăciunea și Cuvântul de binecuvântare al IPS Arhiepiscop și Mitropolit Andrei

 Lucrările Simpozionului.

Moderatori: Pr.prof.univ.dr.Vasile Stanciu și Prof.Univ.dr.Ștefan Tobler

Aula facultății:

 • 9.30-10.00 - Pr.Prof.Univ.Dr.Piero Coda: Treime și antropologie – perspectiva teologiei occidentale
 • 10.00-10.30 -  Pr.Prof.univ.Dr.Ioan Chirilă: Fundamentele biblice ale învățăturii trinitare. Expresii prefigurative vechitestamentare și ioaneice
 • 10.30-11.00 - discuții
 •  11.00.-11.30- pauză de cafea
 •  11.30-12.00 – Prof.Univ.Dr.Giovana Porrino: Viața socială a poporului Israel în lumina primului Legământ
 • 12.00-12.30 -Pr.Conf.univ.dr.Cristian Sonea: Sfânta Treime și misiunea creștină. Relevanța paradigmei Misio Dei pentru lumea contemporană
 •  12.30-13.00- Discuții
 • 17.00-17.30 – Drd.Sandra Ferreira: Patriarhul Atenagoras și Chiara Lubich, o întâlnire profetică
 • 17.30-18.00 - Pr.Lect.univ.dr.Grigore Dinu Moș: Principiile și valorile societății contemporane în lumina dogmei Sfintei Treimi
 •  18.00- 18.30 - Discuții

Miercuri 13 februarie: Lucrările simpozionului- Aula facultății

 • 9.30-10.00: Prof.Univ.dr.Alessandro Clemenzia : Treime și eclesiologie: teologia catolică contemporană
 • 10.00-10.30 - Arhim.Lect.Univ.dr.Benedict Vesa: Iubirea lui Dumnezeu-Treime și iubirea omului
 •  10.30-11.30 – Discuții și concluziile simpozionului. Programarea viitorului dialog teologic