OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Examen Disertație

CALENDAR EXAMEN DISERTAȚIE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 • 31 august - 1 septembrie - înscrieri prin email, la adresa laura.vancea@ubbcluj.ro
 • 3 septembrie - susţinerea lucrării de disertaţie pe platforma online

CALENDAR EXAMEN DISERTAȚIE - SESIUNEA IUNIE 2020

 • 20-25 iunie - înscrieri prin email, la adresa laura.vancea@ubbcluj.ro
 • 29 iunie - 5 iulie - susţinerea lucrării de disertaţie pe platforma online

REGULAMENT EXAMENE FINALIZARE STUDII

ANEXA Finalizare studii TO.pdf

Metodologie elaborare lucrare licență/disertație TO.pdf


NOTĂ: cu privire la prezentarea studenților din an terminal la sesiunea de lichidare:

 • În cazul studenţilor din an terminal, care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20, Consiliile facultăţilor decid organizarea unei sesiuni de restanţe înaintea perioadei de înscriere la licenţă (sesiune de lichidare).
 • Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare.

Sesiunea de lichidare va avea loc în perioada 15-19 iunie 2020 după sesiunea de restanțe.

Formularul va fi trimis la Secretariatul Facultății, secretarei de specializare pentru a putea fi verificat.


ACTE ÎNSCRIERE

 1. cerere tip de înscriere;
 2. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
 3. diploma de licență şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă/suplimentul la diplomă) sau diploma echivalentă acesteia în original;
 4. certificatul de naştere în copie conformă cu originalul* sau în copie legalizată;
 5. două fotografii tip buletin de identitate (numai pentru absolvenții școlarizați în baza Legii nr. 84/1995, respectiv în baza Legii nr. 288/2004);
 6. lucrarea de disertaţie + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;
 7. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul).

 

Documente ataşate: