OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Examen licență - iunie 2020

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iunie-iulie 2020

Nivel Licenţă

 • Proba orală a examenului de licență şi susţinerea lucrării de licenţă pe platforma online: 29 iunie 2020 – 5 iulie 2020
 • Înscrieri la examenul de licenţă:
  • 20 – 25 iunie 2020 prin email, după cum urmează: 
   • Specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Artă Sacră la adresa de email: mirela.turc@ubbcluj.ro
   • Specializările Teologie Ortodoxă Didactică/Teologie Ortodoxă Asistență Socială/ laura.vancea@ubbcluj.ro

Nivel Master

 • Susţinerea lucrării de disertaţie pe platforma online: 29 iunie – 5 iulie 2020
 • Înscrieri la examenul de disertaţie:
  • 20 -25 iunie 2020 prin email, la adresa laura.vancea@ubbcluj.ro

REGULAMENT EXAMENE FINALIZARE STUDII

ANEXA Finalizare studii TO.pdf

Metodologie elaborare lucrare licenta TO.pdf


ACTE ÎNSCRIERE

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - specific fiecărei secţii - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 5. foaia matricolă liceu (copie conformă cu originalul sau copie legalizată);
 6. certificatul de naştere în copie legalizată;
 7. două fotografii tip buletin de identitate;
 8. certificat de competenţă lingvistică;
 9. lucrarea de licenţă + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 10. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 11. adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
 12. suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.
 13. copie carte de identitate

Documente ataşate:

Anunțuri: