OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Examen licență - februarie 2020

CALENDAR EXAMEN DE LICENȚĂ - SESIUNEA FEBRUARIE 2020

 • 10-14 februarie 2020 – înscrieri
 • 17 februarie 2020 - examen scris (nivel licență)
 • 18 februarie 2020 – susținerea lucrărilor de licență și disertație

CALENDAR EXAMEN DE LICENȚĂ - SESIUNEA IUNIE 2019

 • 24-28 iunie 2019 – înscriere licență
 • 01.07.2019 - examen scris (nivel licență)
 • 03.07.2019 – susținerea lucrărilor de licență

REGULAMENT EXAMENE FINALIZARE STUDII

ACTE ÎNSCRIERE

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - specific fiecărei secţii - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original;
 5. foaia matricolă liceu (copie conformă cu originalul sau copie legalizată);
 6. certificatul de naştere în copie legalizată;
 7. două fotografii tip buletin de identitate;
 8. certificat de competenţă lingvistică;
 9. lucrarea de licenţă + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 10. dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
 11. adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
 12. suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.
 13. copie carte de identitate

Documente ataşate:

Anunțuri: