OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Examen licență - septembrie 2020

Calendarul examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea septembrie 2020

Nivel Licenţă

Sesiunea de restante a examenului de finalizare a studiilor (licenta/disertatie) se va organiza in perioada 31 august - 3 septembrie 2020.

 • Proba orală a examenului de licență şi susţinerea lucrării de licenţă pe platforma online: 3 septembrie 2020
 • Înscrieri la examenul de licenţă:
  • 31 august - 1 septembrie 2020, după cum urmează: 
   • Specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Artă Sacră la adresa de email: mirela.turc@ubbcluj.ro
   • Specializările Teologie Ortodoxă Didactică/Teologie Ortodoxă Asistență Socială/ laura.vancea@ubbcluj.ro

În luna FEBRUARIE 2021 NU SE VA ORGANIZA EXAMEN !!!!!


Calendarul examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea iunie-iulie 2020

Nivel Licenţă

 • Proba orală a examenului de licență şi susţinerea lucrării de licenţă pe platforma online: 29 iunie 2020 – 5 iulie 2020
 • Înscrieri la examenul de licenţă:
  • 20 – 25 iunie 2020 prin email, după cum urmează: 
   • Specializările Teologie Ortodoxă Pastorală și Artă Sacră la adresa de email: mirela.turc@ubbcluj.ro
   • Specializările Teologie Ortodoxă Didactică/Teologie Ortodoxă Asistență Socială/ laura.vancea@ubbcluj.ro

NOTĂ: cu privire la prezentarea studenților din an terminal la sesiunea de lichidare:

 • În cazul studenţilor din an terminal, care au examene restante din semestrele anterioare, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20, Consiliile facultăţilor decid organizarea unei sesiuni de restanţe înaintea perioadei de înscriere la licenţă (sesiune de lichidare).
 • Pentru susţinerea acestor examene este nevoie de plata unei taxe de examen în cuantum de ½ din cel al disciplinei respective, întrucât presupune o singură prezentare.

Sesiunea de lichidare va avea loc în perioada 15-19 iunie 2020 după sesiunea de restanțe.

Formularul va fi trimis la Secretariatul Facultății, secretarei de specializare pentru a putea fi verificat.


REGULAMENT EXAMENE FINALIZARE STUDII

ANEXA Finalizare studii TO.pdf

Metodologie elaborare lucrare licenta TO.pdf


ACTE ÎNSCRIERE

 1. Fişa de înscriere - vezi ANEXE;
 2. Formular de înscriere faţă/verso - specific fiecărei secţii - vezi ANEXE
 3. Fişa de lichidare - vezi ANEXE
 4. Diplomă de bacalaureat  și foaie matricolă în ORIGINAL şi COPIE legalizată;
 5. certificatul de naştere în copie legalizată;
 6. două fotografii tip buletin de identitate;
 7. certificat de competenţă lingvistică;
 8. lucrarea de licenţă semnată de către coordonator + CD, însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific;
 9. copie carte de identitate

Documente ataşate: