Conferința Internațională 2018

Conferința Internațională 2018

  

Deschidere an 2018

Deschidere an 2018

   

Lect. univ. dr. Ana Baciu

Funcții administrative: Membru în Consiliul Facultăţii

Domenii de competență:

Limba greacă biblică şi patristică, Limba latină biblică şi patristică, Traducere şi interpretare de text

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: