OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Hram 2019

Hram 2019

    

Lect. univ. dr. Ana Baciu

Funcții administrative: Membru în Consiliul Facultăţii

Domenii de competență:

Limba greacă biblică şi patristică, Limba latină biblică şi patristică, Traducere şi interpretare de text

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: