OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Hram 2019

Hram 2019

    

Pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău

Domenii de competență:

Mistica sacramentală a lui Nicolae Cabasila, Teologia liturgică, Teologia şi arta icoanei, Arhitectura liturgică, Artă modernă şi contemporană, Ortodoxia şi provocările modernităţii

Discipline predate:

Publicații:

Preocupări de cercetare: