OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

Cluj-Napoca

OT

OT

slide3

Taxe

   Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2016-2017 este dupã cum urmeazã :

Nivel licenţã


 •  Anul I                                     2.500 lei
 •  Anul II                                    2.500 lei
 •  Anul III                                   2.500 lei
 •  Anul IV                                   2.500 lei

Nivel master


 • Anul I                                     3.200 lei
 • Anul II                                    2.500 lei

 

    Temenele limită de încasare ale celor 4 rate ale taxei de şcolarizare se eşalonează astfel:

 • Rata I                            15 octombrie 2016
 • Rata II                           05 decembrie 2016
 • Rata III                         15 martie 2017
 • Rata IV                             15 mai 2018

         

    Întârzierile la plata taxei de şcolarizare se penalizează cu 0.04% / zi.

    La facultate, taxele se încasează de către administratorul şef de facultate în zilele de :

 • Luni                              orele 9-12
 • Vineri                            orele 9-12

   

    Studenţii care îşi achită taxele la oficiile poştale, sunt obligaţi să prezinte copia după chitanţă la secretariat sau la administratorul şef de facultate. Pe chitanţă să apară următoarele: 

 • UBB-Facultatea de Teologie Ortodoxă
 • CF 4305849
 • IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX
 • B.N. TREZORERIA CLUJ
 • Specificaţia : felul taxei

 

Anunțuri: